Udgivet af Torben Petersen, ons d. 20. maj 2020, kl. 12:14

 

CORONAOPDATERING PR. 22. juni 2020

Kirkeministeriet har nu offentliggjort retningslinjerne for genåbningen af kirker, sognegårde, kirkekontorer og øvrige kirkelige lokaler.

Menighedsrådet har fastlagt de lokale retningslinjer for Tersløse, Skellebjerg og Niløse Kirke. Kolonien Filadelfia Kirke er ikke omfattet af reglerne, idet det er en institutionskirke og selv fastsætter regler.

Som hovedregel overholdes alle de overordnede retningslinjer som kan læses i fuldt omfang på Kirkeministeriets hjemmeside.

I vores sogne gælder følgende regler:

Gudstjenester:

Gennemføres som annonceret på hjemmesiden og i øvrige medier.

Der bliver ikke mulighed for nadver.

Begrænset antal gæster efter opmåling af kirkerummene. (60 gæster i Tersløse, 30 i Skellebjerg og 30 i Niløse ) Derfor kan gæster blive afvist når maks. antal opnås. Dette er menighedsrådets beslutning og kirketjeneren skal optælle gæsterne. Kun indgang via hovedindgangen. Hold afstand ved ind- og udgang – 2 meter.

Stolerækker: Af hensyn til afstandsreglerne – 1 meter - vil der være afspærringer og markeringer på de sæder der ikke må anvendes.

Husk afspritning af hænder ved indgang og udgang af kirken.

Sognegården kan ikke udlejes til receptioner eller andre formål p.t. indtil 1. september 2020.

Kirkekontoret Indgang ved sognegården – maks. 2 personer på kontoret ad gangen – husk afspritning af hænder og øvrige beskyttelsesregler.

Vielser og dåb kan som udgangspunkt holdes efter samme regler som gudstjenester, men hvis disse skal holdes i forbindelse med højmessen gælder afstandsregler -og det antal deltagere der maksimalt må være i kirken under handlingen stadigvæk. Det anbefales derfor at disse handlinger lægges efter den ordinære gudstjeneste. Derudover er der afsat 2 lørdage, den 05.09.20 i Niløse Kirke kl. 11-12 og kl. 13-14 samt den 03.10.20 i Tersløse Kirke kl. 11-12 og kl. 13-14. Reservation sker igennem kordegnen - tlf: 58264144 eller mail topet@km.dk 

Bisættelser og begravelser er undtaget fra forsamlingsforbuddet for større forsamlinger, men der gælder fortsat begrænsningerne i antal og afstandsregler i kirkerummet samt de almindelige afstandsregler udendørs.

Ovennævnte regler gælder fra den 22. juni 2020 og indtil nye retningslinjer fra Kirkeministeriet foreligger.

Kategorier Nyheder