02 FEB

TERSLØSE Kyndelmisse

Dato: 
Søndag d. 2. februar 2020, Kl. 17:00 til kl. 18:00
06 FEB

DEGNEPARKEN

Dato: 
Torsdag d. 6. februar 2020, Kl. 10:15 til kl. 11:15
09 FEB

SKELLEBJERG

Dato: 
Søndag d. 9. februar 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00
09 FEB

TERSLØSE

Dato: 
Søndag d. 9. februar 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30
13 FEB

BLOMSTERGÅRDEN

Dato: 
Torsdag d. 13. februar 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30
16 FEB

TERSLØSE

Dato: 
Søndag d. 16. februar 2020, Kl. 09:00 til kl. 10:00
16 FEB

SKELLEBJERG

Dato: 
Søndag d. 16. februar 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:30
18 FEB

Menighedsrådsmøde i Tersløse Sognegård

Dato: 
Tirsdag d. 18. februar 2020, Kl. 18:30 til kl. 22:00
19 FEB

SOGNEAFTEN " TROENS BORD"

Dato: 
Onsdag d. 19. februar 2020, Kl. 19:30 til kl. 22:00
20 FEB

DEGNEPARKEN

Dato: 
Torsdag d. 20. februar 2020, Kl. 10:15 til kl. 11:15