Tersløse, Skellebjerg og Niløse Kirker har ét fælles menighedsråd.
De tre sogne valgte ved Menighedsrådsvalget 2008, at sammenlægge de tre menighedsråd til ét.

Menighedsrådet varetager kirkens drift. Der afholdes valg til menighedsrådet hver fjerde år samtidig med det landsdækkende valg til menighedsråd.

Menighedsråd 2016-2020

 

Formand

Helmer Breindahl.

Tlf: 60 77 30 79

mail@helmerbreindahl.dk

Valgt for Tersløse

 

Næstformand

Birthe Marie Kildsig

tlf: 58 26 33 99 Mobil: 21 33 92 72.

kildsig@post10.tele.dk

Valgt for Skellebjerg

 

Kasserer

Flemming Greve

Tlf: 58 26 49 30 M: 20 98 48 02

giflgreve@webspeed.dk

Valgt for Tersløse

 

KONTAKTPERSON

Hanne Jørgensen

F: 58 26 02 56 M: 20 33 58 56

hanne@dianalund-motor.dk

Valgt for Niløse


Valgt for Tersløse:

Niels Jørgen Hansen

Tlf: 58 26 47 21

nj.dianalund@vuc-vs.dk

 

 

Annelise Stidsen

tlf. 60 63 72 16

av.stidsen@gmail.com

 

 

 

Lis Petersen

Tlf: 20 26 11 56

lptr@filadelfia.dk

 

 

Marianne Dalsgaard

22 30 26 41

mj@post11.tele.dk

 

Mette Skjoldan

53 31 33 11.

skjoldanmette@gmail.com

 

 

 


Valgt for Skellebjerg

Bjørn Christensen

58 26 33 05

taaderup@get2net.dk

 

 

 

 

 


Valgt for Niløse

Elisabeth Sparre Aagerup

Tlf: 58 26 00 45 M: 24 23 19 52

sparreaagerup@hotmail.com

 

 

Lita Knudsen

M: 41 81 76 93

litaknudsen@hotmail.dk


Suppleanter

Stinne Pedersen (Tersløse)

Kirsten Svendsen (Skellebjerg)

Kai Ringholm Nielsen (Niløse)